KEHIDUPAN KAMPUS
Image is not available

KPM Bandar Penawar adalah wadah pembangunan insan yang berkualiti. Kampus ini penuh dengan peluang untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum untuk membina semangat baru . Anda juga akan merasai sendiri kemudahan fasiliti di KPMBP dan membuat anda merasa seperti di rumah sendiri dalam proses menjadi insan yang cemerlang dari segi akhlak dan pencapaian akademik.

KPM Bandar Penawar adalah wadah pembangunan insan yang berkualiti. Kampus ini penuh dengan peluang untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum untuk membina semangat baru . Anda juga akan merasai sendiri kemudahan fasiliti di KPMBP dan membuat anda merasa seperti di rumah sendiri dalam proses menjadi insan yang cemerlang dari segi akhlak dan pencapaian akademik.

KPM Bandar Penawar adalah wadah pembangunan insan yang berkualiti. Kampus ini penuh dengan peluang untuk terlibat dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum untuk membina semangat baru . Anda juga akan merasai sendiri kemudahan fasiliti di KPMBP dan membuat anda merasa seperti di rumah sendiri dalam proses menjadi insan yang cemerlang dari segi akhlak dan pencapaian akademik.

Shadow
Slider

FASILITI PELAJAR DI KPMBP

Pihak Pengurusan KPMBP sentiasa proaktif dalam memberikan fasiliti yang terbaik kepada pelajar kami.

KESIHATAN

PENGANGKUTAN

SUKAN & REKREASI

KAFETERIA & FOOD TRUCK


KEMUDAHAN ASRAMA
Image is not available

KEMUDAHAN ASRAMA
Pihak Pengurusan KPMBP bertanggungjawab dalam mengelolakan 4 buah asrama, di mana 2 adalah asrama siswa dan 2 asrama siswi.

Selain itu, kami juga melantik lebih 10 orang Felo yang bertugas dari jam 5:00 petang hingga 8:00 pagi sekiranya terdapat kes-kes kecemasan pelajar pada waktu tersebut.

Asrama Siswa:
Darul Arjuna (Blok A)
Darul Budiman (Blok B)

Asrama Siswi:
Darul Adni (Blok A)
Darul Bahira (Blok B)

KEMUDAHAN ASRAMA
Pihak Pengurusan KPMBP bertanggungjawab dalam mengelolakan 4 buah asrama, di mana 2 adalah asrama siswa dan 2 asrama siswi.

Dengan adanya empat (4) blok utama asrama berkenaan boleh menampung sehingga 768 orang pelajar pada satu-satu masa dengan pecahan 368 pelajar lelaki, 400 pula pelajar perempuan. Selain itu, kami juga melantik lebih 10 orang Felo yang bertugas dari jam 5:00 petang hingga 8:00 pagi sekiranya terdapat kes-kes kecemasan pelajar pada waktu tersebut.

Asrama Siswa:
Darul Arjuna (Blok A)
Darul Budiman (Blok B)

Asrama Siswi:
Darul Adni (Blok A)
Darul Bahira (Blok B)

Pihak Pengurusan KPMBP bertanggungjawab dalam mengelolakan 4 buah asrama, di mana 2 adalah asrama siswa dan 2 asrama siswi.

Dengan adanya empat (4) blok utama asrama berkenaan boleh menampung sehingga 768 orang pelajar pada satu-satu masa dengan pecahan 368 pelajar lelaki, 400 pula pelajar perempuan. Selain itu, kami juga melantik lebih 10 orang Felo yang bertugas dari jam 5:00 petang hingga 8:00 pagi sekiranya terdapat kes-kes kecemasan pelajar pada waktu tersebut.

Asrama Siswa:
Darul Arjuna (Blok A)
Darul Budiman (Blok B)

Asrama Siswi:
Darul Adni (Blok A)
Darul Bahira (Blok B)

Shadow
Slider

BANTUAN DAN SOKONGAN

Di KPMBP pelajar akan menerima elaun bulanan serta khidmat kaunseling profesional secara konsisten.

MUAFAKAT

ELAUN DAN BIASISWA

KAUNSELING & KERJAYA

TARBIAH ROHANI

PERSEKITARAN MAYA
Image is not available

Proses pembelajaran pada umumnya lebih menyeronokkan dengan bantuan media audio visual justeru, MARA mengambil inisiatif memberikan kemudahan pembelajarn terbaik kepada para pelajar dengan teknologi SMART CLASSROOM. Kini semua Bilik Kuliah di KPMBP dilengkapi dengan kemudahan LCD Projector dan terdapat 1 Bilik Kuliah dengan kelengkapan lengkap SMART CLASSROOM seperti Apson Smart Projector dan lain-lain kelengkapan ICT yang serba canggih.

Proses pembelajaran pada umumnya lebih menyeronokkan dengan bantuan media audio visual justeru, MARA mengambil inisiatif memberikan kemudahan pembelajaran terbaik kepada para pelajar dengan teknologi SMART CLASSROOM. Kini semua Bilik Kuliah di KPMBP dilengkapi dengan kemudahan LCD Projector dan terdapat 1 Bilik Kuliah dengan kelengkapan lengkap SMART CLASSROOM seperti Apson Smart Projector dan lain-lain kelengkapan ICT yang serba canggih.

Proses pembelajaran pada umumnya lebih menyeronokkan dengan bantuan media audio visual justeru, MARA mengambil inisiatif memberikan kemudahan pembelajaran terbaik kepada para pelajar dengan teknologi SMART CLASSROOM. Kini semua Bilik Kuliah di KPMBP dilengkapi dengan kemudahan LCD Projector dan terdapat 1 Bilik Kuliah dengan kelengkapan lengkap SMART CLASSROOM seperti Apson Smart Projector dan lain-lain kelengkapan ICT yang serba canggih.

Shadow
Slider

AKTIVITI PEMBANGUNAN PELAJAR

Nilai tambah perlu ada pada diri mahasiswa/i dalam usaha menghasilkan graduan holistik yang mampu berdaya saing pada masa hadapan.


PEMBANGUNAN PELAJAR
Image is not available

PEMBANGUNAN PELAJAR
Dalam melahirkan graduan yang holistik, KPMBP telah melaksanakan beberapa kursus wajib seperti Kesatria, Inovasi, Khidmat Masyarakat (CSR) dan Keusahawanan.

Melalui kursus Kesatria, pelajar dilatih tentang ketahanan fizikal dan mental. Disamping itu pelajar juga diberikan galakan untuk berdaya kreatif melalui kursus inovasi dan berpeluang untuk menyertai pertandingan i-Reka. Akhlak dan keprihatinan para pelajar terhadap masyarakat sekeliling juga amat diterapkan dalam program CSR.

Selaras dengan harapan MARA bagi melahirkan usahawan bumiputra, program keusahawanan juga diberkan kredit khas dalam kursus di KPM.

PEMBANGUNAN PELAJAR
Dalam melahirkan graduan yang holistik, KPMBP telah melaksanakan beberapa kursus wajib seperti Kesatria, Inovasi, Khidmat Masyarakat (CSR) dan Keusahawanan.

Melalui kursus Kesatria, pelajar dilatih tentang ketahanan fizikal dan mental. Disamping itu pelajar juga diberikan galakan untuk berdaya kreatif melalui kursus inovasi dan berpeluang untuk menyertai pertandingan i-Reka. Akhlak dan keprihatinan para pelajar terhadap masyarakat sekeliling juga amat diterapkan dalam program CSR.

Selaras dengan harapan MARA bagi melahirkan usahawan bumiputra, program keusahawanan juga diberkan kredit khas dalam kursus di KPM.

Dalam melahirkan graduan yang holistik, KPMBP telah melaksanakan beberapa kursus wajib seperti Kesatria, Inovasi, Khidmat Masyarakat (CSR) dan Keusahawanan.

Melalui kursus Kesatria, pelajar dilatih tentang ketahanan fizikal dan mental. Disamping itu pelajar juga diberikan galakan untuk berdaya kreatif melalui kursus inovasi dan berpeluang untuk menyertai pertandingan i-Reka. Akhlak dan keprihatinan para pelajar terhadap masyarakat sekeliling juga amat diterapkan dalam program CSR.

Selaras dengan harapan MARA bagi melahirkan usahawan bumiputra, program keusahawanan juga diberkan kredit khas dalam kursus di KPM.

Shadow
Slider

AKTIVITI KESENIAN DAN BUDAYA

Kepelbagaian minat para pelajar diraikan dengan penubuhan kelab untuk aktiviti kesenian dan budaya.

SENI DAN BUDAYA
Image is not available

Kelab Kesenian Dan Budaya memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan kepada para pelajar tentang seni dan budaya di Malaysia. Antara seni dan budaya yang diberikan perhatian adalah memartabatkan persembahan Kompang Johor. Kumpulan Nasyid di KPMBP juga dibawah pimpinan pelatih profesional telah beberapa kali memenangi pelbagai pertandingan Nasyid terbuka seluruh Malaysia.

Kelab Kesenian Dan Budaya memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan kepada para pelajar tentang seni dan budaya di Malaysia. Antara seni dan budaya yang diberikan perhatian adalah memartabatkan persembahan Kompang Johor. Kumpulan Nasyid di KPMBP juga dibawah pimpinan pelatih profesional telah beberapa kali memenangi pelbagai pertandingan Nasyid terbuka seluruh Malaysia.

Kelab Kesenian Dan Budaya memainkan peranan penting dalam memberi pendedahan kepada para pelajar tentang seni dan budaya di Malaysia. Antara seni dan budaya yang diberikan perhatian adalah memartabatkan persembahan Kompang Johor. Kumpulan Nasyid di KPMBP juga dibawah pimpinan pelatih profesional telah beberapa kali memenangi pelbagai pertandingan Nasyid terbuka seluruh Malaysia.

Shadow
Slider

AKTIVITI SUKAN DAN REKREASI

Program galakan menjaga kesihatan rohani dan jasmani supaya sentiasa cergas dan cerdas sepanjang pengajian.


SUKAN DAN REKREASI
Image is not available

SUKAN DAN REKREASI
Aktiviti sukan dan rekreasi amat digalakkan dikalangan pelajar dan staf di KPMBP. Antara kelab yang terlibat dalam aktiviti ini ialah Kelab Raven, Kelab Rekreasi dan Kelab Memanah. Terdapat pelbagai kelengkapan sukan di sini terutamanya untuk sukan ragbi, bola jaring,

SUKAN DAN REKREASI
Aktiviti sukan dan rekreasi amat digalakkan dikalangan pelajar dan staf di KPMBP. Antara kelab yang terlibat dalam aktiviti ini ialah Kelab Raven, Kelab Rekreasi dan Kelab Memanah. Terdapat pelbagai kelengkapan sukan di sini terutamanya untuk sukan ragbi, bola jaring,

Aktiviti sukan dan rekreasi amat digalakkan dikalangan pelajar dan staf di KPMBP. Antara kelab yang terlibat dalam aktiviti ini ialah Kelab Raven, Kelab Rekreasi dan Kelab Memanah. Terdapat pelbagai kelengkapan sukan di sini terutamanya untuk sukan ragbi, bola jaring,

Shadow
Slider

Nama: En. Md Zan Bin Md Yausuf
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 07-8842222 / Sambungan: 201