BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Bahagian Khidmat Pengurusan di KPMBP terdiri dari tiga (3) unit utama iaitu Unit Teknologi Maklumat, Unit Perpustakaan dan Unit Pentadbiran. Di bawah Unit Pentadbiran, terdapat tiga (3) fungsi lain iaitu Unit Teknikal, Unit Asrama dan Unit Kewangan. Keseluruhan warga kerja di bawah Bahagian Khidmat Pengurusan adalah seramai Dua Puluh Tujuh (27) orang.

FUNGSI UTAMA

  1. Menyelaras semua urusan Pentadbiran Pejabat, Teknologi Maklumat, Perpustakaan termasuk urusan dokumen rasmi terperingkat, aset serta iventori kolej.
  2. Menyelaras/menyelia semua kerja-kerja senggaraan/pembaikan kolej serta kerja-kerja projek yang diswastakan seperti Kawalan Keselamatan dan Kebersihan Kolej.
  3. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan, mendapat “one off “ bajet untuk kolej dan Menguruskan panjar perkhidmatan, panjar ask dan panjar wang runcit.
  4. Menguruskan guna tenaga dan sumber manusia.
  5. Memastikan penyediaan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan serta memastikan staf dapat bekerja dengan produktif.
  6. Menyediakan staf yang efisyen melalui latihan pembangunan diri dan latihan yang terancang secara berkala.
  7. Merancang dan menguruskan belanjawan tahunan dan memastikan penggunaan bajet dengan berhemah, efisyen dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
  8. Menguruskan pesanan pembelian dan perkhidmatan yang berkesan.
  9. Merancang dan menguruskan senggaraan bangunan, kemudahan IT/ICT kolej,keperluan prasrana, buku rujukan, bahan pengajaran dan pembelajaran serta kemudahan IT untuk kemudahan pelajar dan pensyarah
  10. Membantu menyediakan gunatenaga yang mencukupi, efisyen serta memastikan segala hal yang berkaitan dengan sumber manusia setiasa terkawal.

  MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI:
  Bahagian Khidmat Pengurusan (Pentadbiran)
  Kolej Profesional MARA Bandar Penawar
  81930 Bandar Penawar, Johor
  No. Tel: (07) 8882222 No. Fax: (07) 8842200

UNIT PENTADBIRAN

John Allitto
PN. RUSLIANA BINTI HASHIM
PEN. PEGAWAI TADBIR (KANAN)
John Allitto
EN. MOHD FIRDAUS BIN MOHD AYOB
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
John Allitto
PN. RAEHATULHAWA BINTI ABDUL RAHIM
PEMBANTU TADBIR (P/O)(HEP)
John Allitto
PN. ROSMAH BINTI KIRMAN
PEMBANTU TADBIR (P/O)(SU PENGARAH)
John Allitto
EN. MOHD HAFIZ BIN RAMLI
PEMBANTU TADBIR (P/O)
John Allitto
PN. RAMIZA BINTI MASOM
PEMBANTU TADBIR (P/O)(UPP)
John Allitto
PN. SITI RAHMAH BINTI YASNAIN
PEMBANTU TADBIR (P/O)
John Allitto
CIK. NOR HASLIZA BINTI MD ZAN
PEMBANTU TADBIR (P/O)
John Allitto
EN. RIZUAN BIN RUJI
PEMBANTU OPERASI
John Allitto
EN. MOHD HADI BIN ISNIN
PEMANDU
John Allitto
EN. RAHMAT TUAH BIN MOHD SENAWI
PEMANDU
John Allitto
EN. HAIRUL AZMI BIN MOHD ARSHAD
PEMANDU

UNIT TEKNIKAL

John Allitto
EN. MUHAMAD IKHSAN BIN AMBOK ACHOK
PENOLONG JURUTERA KANAN (BANGUNAN)
John Allitto
EN. MOHD YUZAIRI BIN YUSOF
PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK)
John Allitto
CIK. NOORIZZATI BINTI ANUAR
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

John Allitto
PN. NANI RAHAYU BINTI AHMAD
PEG. TEKNOLOGI MAKLUMAT
John Allitto
CIK. NURUL NADHIRAH BINTI RAMLI
PEN.PEG.TEKNOLOGI MAKLUMAT
John Allitto
EN. MOHD NORIZUAN BIN MOHD ARIS
PEN.PEG.TEKNOLOGI MAKLUMAT
John Allitto
EN. AKMAL LUTFI BIN ESA
PEN.PEG.TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT PERPUSTAKAAN

John Allitto
PN. ROSLINA BINTI ABDUL RAHIM
PEGAWAI PERPUSTAKAAN
John Allitto
EN. MOHD ISKANDAR ZULKARNAIN BIN MAZLAN
PEN.PEG.PERPUSTAKAAN
John Allitto
EN. MUHAMMAD ZAKIY BIN YAHYA
PEMBANTU OPERASI

UNIT ASRAMA

John Allitto
PN. ROKIAH BINTI ALI
PEMBANTU TADBIR (P/O)(ASRAMA)
John Allitto
EN. SUFI HAFIZUDDIN HADWAN BIN ABDUL HALIM
PEMBANTU OPERASI