Nama: Halimatul Saadiah Binti Safar
Kelulusan: Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian)
Diploma Pendidikan - UNITAR
Pengkhususan:Pengurusan Sistem Maklumat
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 07-884 2222 / Sambungan: 243