Nama: En. Syed Mohd Fadly Shah Bin Syed Harudin
Kelulusan: Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan (Kepujian)
Pengkhususan: Pendidikan Sains
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 07-8842222 / Sambungan: 290