PENGENALAN
Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA) merupakan penggerak utama kolej dan bertanggungjawab untuk mengawal selia hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di KPM Bandar Penawar selari dengan standard yang telah ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia / Malaysia Qualification Agency (MQA).

FUNGSI BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

  • 1.Memastikan kualiti program yang ditawarkan memenuhi standard MQA
  • 2.Menguruskan pendaftaran pelajar setiap semester, menyediakan senarai kursus dan jadual waktu kelas.
  • 3.Menyediakan sistem sokongan akademik kepada pelajar.
  • 4.Pengurusan peperiksaan dan penilaian pelajar
  • 5.Pengurusan pengajaran dan pembelajaran.
  • 6.Menyediakan prasarana akademik yang kondusif.

UNIT & JABATAN DI BAWAH BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
1. Unit Persijilan & Peperiksaan (UPP)
2. Jabatan Sains Kuantitatif
3. Jabatan Pengurusan Perniagaan
4. Jabatan Perakaunan
5. Jabatan Pengajian AM

UNTUK MAKLUMAT LANJUT, SILA HUBUNGI:
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Kolej Profesional MARA Bandar Penawar
Jalan Ungku Abdul Aziz
81930, Bandar Penawar
Johor Darul Takzim
Telefon: 07-884 2222