VISI,MISI & OBJEKTIF

 

 

VISI

"To be a leading and prominent entrepreneurial business college"

 

 

MISI

"To produce enterprising human capital in facing global challenges"

 

  

OBJEKTIF OPERASI

  Tiada pelajar yang gagal dalam program PIP / Pra Diploma 

  Semua pelajar mesti mendapat TPNG sekurang-kurangnya 2.00 dalam setiap peperiksaan semester

  Sebanyak 5% mendapat MOPA iaitu TPNG 3.75 ke atas dan 10% mendapat COPA iaitu PNG 3.50 ke atas

  Kehadiran ke kelas 100%

  Meminimumkan jumlah pelajar yang dikenakan tindakan disiplin

  Sekurang-kurangnya 5% pelajar menceburi bidang keusahawanan selepas menamatkan pengajian di KPMBP

  Mendapat tempat pertama dalam semua pertandingan ko-kurikulum

  Melibatkan diri dengan program kemasyarakatan di dalam dan luar negara

  Mengamalkan 5S (Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal) dalam pengurusan pentadbiran

  Mengurus peruntukan kewangan dengan berhemah, sistematik, terkawal dan mengikut peraturan