LOGO

KPM, juga dikenali sebagai Kolej Profesional MARA adalah sebuah institusi yang melaksanakan kursus-kursus profesional terkini dan diiktiraf.

Segi empat mewakili misi KPM:

    Untuk menjadi individu yang cemerlang berdasarkan perakaunan, pengurusan perniagaan, keusahawanan dan kemahiran 
         teknologi maklumat.
    Mempunyai nilai moral yang tinggi
    Untuk menjadi cekap dalam Keusahawanan dan kemahiran pengurusan
    Untuk menjadi individu cemerlang yang mampu untuk membawa ekonomi negara, politik dan sosial.

MERAH mewakili keberanian dan kekuatan yang wujud dalam penduduk KPM ke arah kecemerlangan akademik

BIRU mewakili masyarakat yang harmoni di kampus KPM untuk merealisasikan matlamat pendidikan MARA

KUNING mewakili kehebatan pendidikan berkualiti untuk melahirkan generasi yang cemerlang