PROGRAM YANG DITAWARKAN

Diploma In Integrated Logistics Management (DLM)   Diploma In Accounting (DIA)

Kursus Teras

Program Structure DLM

 

Kursus Teras

Program Structure DIA

Syarat Masuk Umum
SYARAT AM (Semua Program):
(i) Bumiputera
(ii) Warganegara Malaysia
Takrif Bumiputera:
“Jika salah seorang ibu atau bapa calon adalah Melayu yang beragama Islam / Orang Asli / Pribumi seperti mana yang ditakrifkan dalam perkara 160 (2) perlembagaan persekutuan: maka anaknya adalah dianggap seorang Bumiputera”.
Syarat Masuk Khusus (Keterangan Lanjut)
Lulus SPM / SPMV / setaraf dengannya dengan 3 KEPUJIAN *Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik.   Lulus SPM / SPMV / setaraf dengannya dengan 3 KEPUJIAN
*Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
1 subjek lain
serta lulus Matematik

 

*Bagi mereka yang tidak mendapat kepujian (Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu, masih boleh memohon sekiranya bilangan Gred kepujian yang disyaratkan mencukupi. Walau bagaimanapun, mereka dikehendaki mengulangi peperiksaan subjek tersebut sehingga mendapat kepujian (Gred C) bagi melayakkan pelajar dianugerahkan Diploma KPM setelah tamat pengajian.