DIPLOMA IN INTEGRATED LOGISTICS MANAGEMENT

 

Matlamat Program Diploma in Integrated Logistics Management (DLM)

Program Diploma in Integrated Logistics Management adalah untuk melahirkan Eksekutif Pengurusan Logistik atau usahawan dalam bidang logistik.

 

Objektif Pendidikan Program Diploma in Integrated Logistics Management (DLM)

Program Diploma in Integrated Logistics Management adalah untuk melahirkan Eksekutif Pengurusan Logistik atau usahawan dalam bidang logistik yang:

PEO1:  Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran dalam aktiviti pengurusan logistik (LO2).

PEO2: Mempraktikkan etika yang baik (LO4) dan berintegriti (LO3) di persekitaran tempat kerja.

PEO 3: Berkomunikasi secara efektif (LO5) dan menunjukkan kepimpinan (LO6) yang kreatif dan berinovasi di dalam organisasi.

PEO 4 : Berkemampuan dan menunjukkan kemahiran keusahawanan(LO8) dan mampu mengenalpasti keperluan dalam pembelajaran sepanjang hayat  (LO7) untuk pembangunan kerjaya yang cemerlang.

 

Hasil Pembelajaran Program 

PLO1: Mempunyai pengetahuan dalam bidang pengurusan logistik dalam menghadapi cabaran perniagaan global.

PLO2: Mengaplikasikan kemahiran serta konsep dalam persekitaran logistik.

PLO3: Peka terhadap sosio- budaya dan tanggungjawab global. 

PLO4: Memupuk nilai etika dan profesionalisma dalam kerjaya.

PLO5:  Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam pelbagai kumpulan dan individu di setiap peringkat dalam pengurusan.

PLO6: Mampu menyelesaikan masalah logistik secara analitikal.

PLO7: Penggunaan sistem teknologi maklumat bagi menyokong aktiviti logistik dan menaikkan pembangunan nilai kendiri.

PLO8: Mengaplikasikan kemahiran pengurusan dan keusahawanan.

 

Prospek Kerjaya

Selain daripada melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di institusi pendidikan kerajaan atau swasta sama ada dalam negara atau luar negara, para pelajar juga boleh terus bekerja dalam bidang Logistik.Bidang logistik amat luas.

Antaranya pelajar boleh bekerja dalam sub sektor logistik seperti  Materials HandlingProductionPackagingInventoryTransportationWarehousing, dan Security.

Antara jawatan yang boleh di sandang dalam bidang logistik selepas tamat pengajian adalah seperti berikut:

·         Logistics Coordinator

·         Supply Chain Coordinator

·         Logistics Executive

·         Transport Executive

·         Transport Planner

·         Warehouse Executive

·         Distribution Officer

·         Routing/Scheduling Officer

·         Distribution Services Executive

·         Traffic Operator

 ·       Port Management Officer